Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

23.10.2020 Informacja dla pokrzywdzonych w sprawie PO III Ds. 21.2020

Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. PO III Ds. 21.2020, które stanowi kontynuację postępowania pierwotnie prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Podgórze. Zakresem przedmiotowym postępowania objęte są następujące czyny:

-       przywłaszczenie w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 9 kwietnia 2019 roku powierzonych pieniędzy w kwocie co najmniej 139 328,35 złotych, pochodzących ze zbiórki internetowej prowadzonej za pośrednictwem serwisu Pomagam.pl, z przeznaczeniem na zakup fiata Seicento na rzecz Sebastiana Kościelnika, tj. o przest. z art. 284 §2 k.k.

-       doprowadzenie, w okresie od 12 lutego 2017 r. do 23 lutego 2017 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 8 701 darczyńców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 150 640 zł, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd, co do zamiaru przekazania pieniędzy pochodzących ze zbiórki internetowej prowadzonej za pośrednictwem serwisu Pomagam.pl na zakup fiata Seicento, na rzecz Sebastiana Kościelnika,
tj. o przest. z art. 286 §1 k.k.

 W jego ramach (w zakresie drugiego z opisanych przestępstw) status osoby pokrzywdzonej posiadają wszyscy darczyńcy, którzy dokonali wpłat w ramach wspomnianej wyżej zbiórki internetowej (poniżej zamieszono formularz pouczenia
o prawach i obowiązkach przysługujących pokrzywdzonemu w toku postępowania karnego).

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wszelką korespondencję dotyczącą sprawy należy kierować w formie elektronicznej na adres wydzial.pg@krakow.po.gov.pl – z powołaniem się na aktualną sygnaturę śledztwa (PO III Ds. 21.2020).

pouczenie

Aktualności